paafeltet.org
Linjedåp på tyvetallet
Hvalfangere gjennomgår en linjedåp på en ekspedisjon med «Sir James Clark Ross» på 1920-tallet.