paafeltet.org
Idrett på plan
Idrett og lek på plan på Union Whalings flytende kokeri «Abraham Larsen» på vei til feltet.