paafeltet.org
Japansk hvalbåt
Japansk hvalbåt Toshi Maru No. 12 som opererte for Taiyo Ggyogyo Kabushikikaisha på vei ut fra Grytviken i 1963/64