paafeltet.org
Antarctic i tørrdokk
Skadene på ror og propell etter at Antarctic (II) ble fryst inne i isen og måtte forsøke å bryte seg ut.