paafeltet.org
Skytter
Skytter Asbjørn Martinsen på «Don Miles».