paafeltet.org
"Johanna W. Vinke" / AM 5 (2)
Hvalbåten «Johanna W. Vinke» (AM 5) tar ombord nye forsyninger i isen.