ozguraltun.net
Kim?
Özgür Altun (yani ben) kimdir, ne yapar, ne hakkında konuşur, ne işe yarar… Ağırlıkla tango geçmişi olmak üzere farklı başlıklar altında bilgilere aşağıda ulaşılabilir.