ozguraltun.net
İletişim
Ders talepleri ve diğer konular hakkında iletişi kurmak için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz. Derste olduğum zamanlarda telefon kullanmadığım için öncelikli iletişim tercihim yazılı olan kana…