owelundquist.se
Tips om förpackningstryck
Undvik fallgroparna – produktkännedom viktigt När en design och ett korrekt original ska tas fram till en förpackning är det ytterst viktigt att den som utför det har fullständigt klart för s…