owelundquist.se
Logotyper
Jag hjälper ditt företag att skapa en slagkraftig, grafiskt korrekt och unik profil. Stor vikt lägger jag vid att den ska ha ett djupt symboliskt värde vari just ditt företags verksamhet och vision…