owelundquist.se
Förpackningar
Jag skapar tillsammans med min kund en säljande och trycktekniskt korrekt förpackningsdekor Jag har ett brett kontaktnät med reprotekniker och tryckerier och kan råda om optimala tryckmetoder. De…