otisak.ba
Upriličena naučna tribina Internacionalnog univerziteta BDBiH
Internacionalni univerzitet Brčko distrikt Bosne i Hercegovine organizirao je naučnu tribinu “Izdavačka djelatnost Internacionalnog univerziteta Brčko distrikt BiH u funkciji razvoja naučno istraživačkog rada: Biblioteka NIR od časopisa do udžbenika”, koja je danas upriličena u prostorijama ove visokoškolske ustanove u Brčkom. Naučna tribina dio je aktivnosti koje Internacionalni univerzitet organizira s ciljem naznačivanja važnosti intelektualnog i …