otisak.ba
Fiskalizacija u Brčkom: Sistem nije zaživio prema planu
Direktor Direkcije za finansije Mato Lučić rekao je novinarima u Brčkom da su se u Direkciji trudili da sistem fiskalizacije bude u punoj primjeni od 1. januara, ali da je problem predstavljala kupovina kasa.