ostrodanews.pl
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, A PRAWO DO ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO I RODZICIELSKIEGO - Ostróda News
Zasiłek macierzyński przysługuje z racji urodzenia lub przyjęcia dziecka na wychowanie. Okres wypłaty zasiłku uzależniony jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie bądź przyjętych na wychowanie. Przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka kobieta, która prowadzi działalność gospodarczą podobnie jak w przypadku umowy o pracę może przez 52 tygodni pobierać zasiłek macierzyński (w …