ostrodanews.pl
WYBUDOWANO STREFĘ AKTYWNOŚCI W SAMINIE - Ostróda News
Z końcem czerwca br. dobiegły prace związane z budową Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Saminie. Pomimo pozyskania na ten cel środków finansowych w 2018 r., dopiero w tym roku udało się wybudować strefę. Powodem były problemy w wyborem Wykonawcy. Zadanie realizowane było w wariancie rozszerzonym i obejmowało budowę: – siłowni plenerowej składającej się z 9 …