ostrodanews.pl
WYBORY 2019. SPECJALNY POJAZD DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - Ostróda News
W dniu wyborów do Sejmu i Senatu – 13 października 2019r. udostępniony zostanie osobom starszym i chorym mającym trudności w poruszaniu się, a także osobom niepełnosprawnym specjalny środek transportu umożliwiający tym osobom udział w głosowaniu. Zgłoszenia przyjmowane będą w niedzielę 13 października 2019 w godzinach 7.00-21.00 pod numerami telefonów: (89) 642-94-56, kom. 663-794-221.