ostrodanews.pl
TURZNICA I STARE JABŁONKI W PROGRAMIE "AKTYWNA WIEŚ WARMII, MAZUR I POWIŚLA" - Ostróda News
W ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2019” dofinansowanie otrzymają trzy sołectwa z terenu Gminy Ostróda – Turznica i Stare Jabłonki. 1. Majowy Sad- Odtworzenie tradycyjnego sadu w Starych Jabłonkach Wartość zadania inwestycyjnego zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem wynosi 24 360,00zł, z czego 5 360,00zł stanowi wkład własny beneficjenta znajdujący się …