ostrodanews.pl
SMYKÓWKO MIEJSCEM WYLEWANIA ODPADÓW. GMINA ZAWIADOMIŁA POLICJĘ I WIOŚ - Ostróda News
We wsi Smykówko położonej w Gminie Ostróda mieszkańcy muszą zmagać z bardzo nieprzyjemnym, brudym problemem. Od jednej z mieszkanek wsi otrzymaliśmy sygnał w tej sprawie. Już dłuższego od czasu rozlewane są na terenie wsi chemikalia, niech o tym świadczy fakt, że w miejscu rozlewania utworzyły się bajora, zbiorniki wypełnione gęstą breją, z nie do końca …