ostrodanews.pl
PROJEKT, KTÓRY RATUJE ŻYCIE - Ostróda News
4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej dołączyła do drugiej edycji długofalowego projektu Wojsk Obrony Terytorialnej, którego celem jest ratowanie życia i zdrowia mieszkańców całego kraju. Terytorialsi z Warmii i Mazurach dołączyli do druga edycji projektu Krwioobieg Terytorialsa. Jak zaznaczył gen. dyw. Wiesław Kukuła – Pierwsza edycja projektu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział …