ostrodanews.pl
POWOŁANO KOMISJĘ PRZEPROWADZAJĄCĄ KONTROLE NA PLACACH ZABAW - Ostróda News
Burmistrz powołał Komisję ds. przeprowadzenia kontroli placów zabaw dla dzieci stanowiących mienie komunalne Gminy Miejskiej Ostróda. Komisja będzie działać w następującym składzie: 1) Agnieszka Majewska – Pawełko – Przewodnicząca, 2) Grażyna Petka – Członek, 3) Anna Nowosad – Członek. Komisja przeprowadzi kontrole sprawności technicznej wyposażenia i stanu bezpieczeństwa placów zabaw dla dzieci stanowiących mienie komunalne …