ostrodanews.pl
OSTRÓDA BĘDZIE MIAŁA NOWY ŻŁOBEK - Ostróda News
15. kwietnia br. Gmina Miejska Ostróda złożyła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie wniosek o dotację na utworzenie 64 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W roku 2019 planowane były dwa terminy naboru wniosków, jednak ogłoszenie drugiego nie było pewne. W związku z …