ostrodanews.pl
NIE BĘDZIE ŁAWKI NIEPODLEGŁOŚCI W OSTRÓDZIE - Ostróda News
Władze Miasta zdecydowały, żeby nie budować Ławki Niepodległości w Ostródzie. Ewentualny wkład Urzędu Miasta miałby wynosić 30 tys. zł jednak Burmistrz na konferencji prasowej powiedział, że Miasto ma obecnie ważniejsze inwestycje na barkach – taką ławkę trzeba z własnych środków modernizować i naprawiać. Zdecydowaliśmy o rezygnacji z tego przedsięwzięcia – uciął temat Burmistrz.