ostrodanews.pl
KAJKOWO: NOWA DROGA NA KWIATOWEJ - Ostróda News
Od 5 sierpnia mieszkańcy ul. Kwiatowej w Kajkowie mogą cieszyć się nowym chodnikiem i drogą dojazdową do ich posesji. Przy odbiorze drogi oprócz wójta gminy Ostróda Bogusława Fijasa, radnego Andrzeja Bartnickiego oraz sołtysa Stanisława Milewskiego obecni byli wykonawcy i inne osoby sprawujące nadzór nad jej budową. – Droga była zniszczona, dlatego my jako sołectwo złożyliśmy …