ostrodanews.pl
CHARYTATYWNY V BIEG NA RZECZ DZIECI CHORYCH NA NOWOTWORY - Ostróda News
Wczoraj (29.09.2019) w Starych Jabłonkach odbył się charytatywny V Bieg na Rzecz Dzieci Chorych na Nowotwory. każdy uczestnik biegu dołożył swoją cegiełkę na zakup specjalistycznego sprzętu na Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Uczestnikami biegu byli także pracownicy Nadleśnictwa Stare Jabłonki. Foto: A.Paprocka