ostrodanews.pl
BUDOWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W GMINIE OSTRÓDA - Ostróda News
W Gminie Ostróda we wrześniu i październiku 2019 roku dokonano odbioru n/w zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury komunalnej: 1. Budowa sieci wodociągowej Grabinek kol. za kwotę 220 170,01 zł. Wykonawcą w/w zadania było Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano: – sieć wodociągową, – hydranty pożarowe. 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji …