ostrodanews.pl
TURZNICA: HISTORYCZNE I KULTUROWE ODTWORZENIE TERENU - Ostróda News
W ramach konkursu „AKTYWNA WIEŚ WARMII, MAZUR I POWIŚLA” zakończyła się realizacja zadania pn. Odtworzenie historycznie i kulturowo cennego terenu w Turznicy. Wartość projektu wyniosła blisko 19 000,00 zł, z czego 10 000,00zł dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedsięwzięcie obejmowało najważniejszy historycznie obszar Turznicy z dzwonnicą i obeliskiem. W ramach inwestycji wykonano m.in.: remont i …