ostrodanews.pl
WŁODZIMIERZ BRODIUK NOWYM PREZESEM MPEC - Ostróda News
Trochę to trwało, ale w końcu wyłoniono nowego prezesa. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Ostródzie oraz na mocy podjętej Uchwały Nr 13/2019 z dnia 09.07.2019 roku Rady Nadzorczej MPEC Sp. z o.o, Pan Włodzimierz Michał Brodiuk z dniem 09.07.2019 r. powołany został do …