ostrodanews.pl
ULICA I DYWIZJI. JEST PROJEKT, ALE JEJ MODERNIZACJA ZALEŻY OD DOFINANSOWANIA - Ostróda News
Nieco więcej wiadomo na temat ul. Dywizji. Na jej modernizację prawdopodobnie trzeba będzie jeszcze poczekać. Dużo zależy od dofinansowania, jeśli miasto je dostanie wówczas modernizacja zostanie ujęta w budżecie – Gmina Miejska posiada projekt przebudowy ulicy. Projekt obejmuje następujące branże: drogowa, sanitarna (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna), elektryczna i teletechniczna. Przebudowa ulicy I Dywizji zostanie ujęta …