ostrodanews.pl
OTWARTO PONAD 80-KILOMETROWY SZLAK ROWEROWY ELBLĄG-OSTRÓDA - Ostróda News
Otwarto szlak rowerowy Kanału Elbląskiego. Łączy Elbląg z Ostródą i prowadzi jak najbliżej trasy wodnej Kanału Elbląskiego. Jest to główna trasa rowerowa Krainy Kanału Elbląskiego. Szlak rozpoczyna się w Elblągu przy rondzie Kaliningrad w miejscu początku regionalnego szlaku rowerowego „Pocztyliona” oznakowanego kolorem żółtym prowadzącego z Elbląga do Gorynia. Koniec szlaku zlokalizowany jest w Ostródzie przy …