ostrodanews.pl
NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZAKUPU WÓZKA INWALIDZKIEGO - Ostróda News
Zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu PFRON nr 49/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar C Zadanie 1. Warunki uczestnictwa (spełniane łącznie): I) znaczny …