ostrodanews.pl
MIASTO ODDA BASEN W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - Ostróda News
Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 6 września 2019 r. do 27 września 2019 r. odda w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat basen w Ostródzie. I. Nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów nr działki 363/5, na której w części budynku zlokalizowany jest basen. 1. …