ostrodanews.pl
KONTYNUACJA PROJEKTU. PRAWIE 6 MILIONÓW NA BILETOMATY, WIATY PRZYSTANKOWE... - Ostróda News
Ostróda otrzymała najwięcej punktów w ramach swojego wniosku 4.4.4. Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski). Dofinansowanie obejmuje Infrastrukturę towarzyszącą dla zakupionych autobusów: ▶️ 2,49 km dróg rowerowych stanowiących łączniki istniejących ścieżek rowerowych ▶️ 5 wiat przystankowych (jeszcze w tym roku zrobimy pierwsze 30 szt. w ramach poprzedniego projektu) ▶️ 20 aktywnych przejść dla pieszych ostrzegających …