ostrodanews.pl
JEST ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOKOŃCZENIE REMONTU HALI PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO - Ostróda News
Przede wszystkim planuje się wymienić podłogę i co bardzo istotne wymianę wentylacji, która pozwoli w komfortowych warunkach uprawiać sport. 1) Część 1- prace remontowo- budowlane; 2) Część 2- modernizacja istniejącej instalacji ogrzewania i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji nawiewno wywiewnej w istniejących pomieszczeniach hali sportowej; 3) Część 3- wymiana podłogi hali sportowej oraz …