ostrodanews.pl
DOFINANSOWANIA NA ŚCIEŻKI ROWEROWE I STREFĘ AKTYWNOŚCI - Ostróda News
Dnia 29 czerwca 2017 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie ze środków RPO 2014-2020: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz „Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie”. Przypomnijmy, że projekt „Urządzenie strefy aktywności rodzinnej” polega na nadaniu nowych wartości funkcjonalnych i estetycznych zdegradowanym terenom użyteczności publicznej przy ul. Słowackiego. Aby prawidłowo wykorzystać …