ostrodanews.pl
MŁODZIEŻ I JEJ PASJE - NOWY PROJEKT W INTERNACIE - Ostróda News
„Mówi się, że każdy człowiek rodzi się z jednym talentem. Czasem nie odkrywa go nigdy, lecz ten talent sprawia, iż wszyscy jesteśmy wyjątkowi”. Podążając za słowami Agnieszki Stefańskiej odkryty talent to wielki skarb. W internacie ZSZ im. S. Petőfi rozpoczął się nowy projekt. Ma on na celu lepsze poznanie młodzieży, promujący i motywujący wychowanków do …