ostrodanews.pl
KREATYWNE WARSZTATY LODOWE SCHOLLER ICE CREAM W EKONOMIKU - Ostróda News
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi zakwalifikowali się do II edycji projektu edukacyjnego „Kreatywne warsztaty lodowe z Schöller Ice Cream”. W ramach tego projektu młodzież uczestniczyła w warsztatach lodowych, które miały na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu komponowania deserów na bazie …