ostrodanews.pl
EKONOMIK. DOTACJA Z MINISTERSTWA NA EDUKACJĘ WOJSKOWĄ - Ostróda News
Powiat Ostródzki w maju bieżącego roku otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach kolejnego etapu realizacji przez Liceum Ogólnokształcące Nr II, wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie, „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu Edukacja wojskowa”. Łączny koszt realizacji zadania został ustalony na kwotę 4 999 zł. Wysokość dotacji, …