ostrodanews.pl
POWSTAŁ NOWY ODDZIAŁ W SZPITALU PULMONOLOGICZNYM - Ostróda News
Diagnostyka i leczenie rzadkich chorób układu oddechowego ma być łatwiejsze. Szpital Pulmonologiczny w Olsztynie otworzył nowy oddział. Nowy oddział ma zajmować się przede wszystkim wykrywaniem i leczeniem rzadkich chorób układu oddechowego, a także rzadkich nowotworów płuc. To choroby rzadko występujące, a więc i trudno wykrywalne. To np. sarkoidoza, nadciśnienie płucne, idiopatyczne włóknienie płuc, czy np. …