ostrodanews.pl
PODPISALI POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY - Ostróda News
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie i Mazurskie Centrum Ratownictwa Wodnego podpisali porozumienie o współpracy. Na podstawie zawartego porozumienia, strony wspólnie będą realizowały zadania na rzecz edukacji i propagowania bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem na obszarach wodnych. …