oskovacici.edu.ba
VRŠNJAČKA EDUKACIJA: REALIZOVANA TEMA “NARGILA”
U okviru programa prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kroz izgradnju životnih vještina primjenjujući koncept vršnjačke edukacije (Terapijska zajednica „Kampus“), Vijeće učenika realizovalo je radionicu o temi „Nargila“.