oskovacici.edu.ba
VRŠNJAČKA EDUKACIJA: REALIZOVANA TEMA “KOMUNIKACIJA”
U okviru programa prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kroz izgradnju životnih vještina primjenjujući koncept vršnjačke edukacije (Terapijska zajednica „Kampus“), Vijeće učenika realizovalo je radionicu o temi „Komunikacija“.