oskovacici.edu.ba
VIJEĆE UČENIKA NAŠE ŠKOLE OBILJEŽILO JE SVJETSKI DAN OSOBA SA DOWN...
21. mart je Svjetski dan osoba sa Down sindromom. Downov sindrom je genetski poremećaj koji je uzrokovan prisutnošću jednog hromosoma viška, na 21. paru hromosoma, gdje se umjesto 2 nalaze 3 hromosoma. Ciljevi obilježavanja ovog dana su buđenje svijesti i razumijevanja te međunarodna podrška...