oskovacici.edu.ba
Vijeće roditelja
PREDSTAVNICI VIJEĆA RODITELJA U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI 1-1 Salko Mahmutović 1-2 Maja Voša 1-3 Faris Hastor 2-1 Đenita Tuca 2-2 Lejla Hasečić 2-3 Meliha Osmanagić 3-1 Almasa Kruščica 3-2 Ahmed Hodžić 3-3 Lema Ramić 4-1 Izeta Lemeš 4-2 Alma Ibrić 4-3 Mirsada Planja 5-1 Nedim Ćatović 5-2 Maja...