oskovacici.edu.ba
UČENICI PRVOG RAZREDA OBILJEŽILI 100. DAN U ŠKOLI
20.02.2019. godine, učenici I-3 razreda i učiteljica Amela Feleć obilježili su 100. dan u školi. Dan je isplaniran na način da učenici kroz razne aktivnosti, igru asocijacije, pjesmu i smijeh, te uskladu sa nastavnim planom i programom proslave svoj 100. dan škole. Nastava je održana na...