oskovacici.edu.ba
“SIGURNA HRANA JE ČUVAR ZDRAVLJA” – REALIZACIJA PROJEKTA U NAŠOJ ŠKOLI
Udruženje za popularizaciju sigurne hrane (HACCP eksperti), provodi projekat „Sigurna hrana je čuvar zdravlja“ u osnovnim školama podržan od strane nadležnog Ministarstva Kantona Sarajevo i sponzora BH Telecoma. Članovi Udruženja su dana 11.09.2017. godine posjetili našu školu i proveli...