oskovacici.edu.ba
Sekcije
PLAN VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U ŠKOLI Dramsko-recitatorska sekcija Ritmička sekcija Novinarska sekcija Sufara Likovna sekcija Školski list Mali hor Hor i orkestar Tehnička sekcija Saobraćajna patrola Ekološka sekcija Prva pomoć Košarkaška sekcija Odbojkaška sekcija CIVITAS Svjesnost o postojanju...