oskovacici.edu.ba
Saradnja sa lokalnom zajednicom
Saradnja škole sa drugim institucijama Ostvarena je saradnja sa: Osnovnim i srednjim školama Saradnja sa predškolskim ustanovama Fakultetima (Filozofski fakultet, Pedagoška akademija, Prirodno-matematički fakultet, Fakultet islamskih nauka), Centrom za socijalni rad Prosvjetno-pedagoškim zavodom...