oskovacici.edu.ba
REALIZOVANA RADIONICA ZA UČENIKE NA TEMU “RJEŠAVANJE KONFLIKATA”
KJU “ Porodično savjetovalište” je u februaru ove godine počela realizaciju projekta “Porodično u Vašoj osnovnoj školi” u saradnji sa OŠ “Kovačići“. Projekt “Porodično u Vašoj osnovnoj školi” će biti realiziran do kraja mjeseca aprila, a uključuje 12 aktivnosti kojima se nastoje prevenirati...
Nermin