oskovacici.edu.ba
REALIZOVAN PROJEKAT „LOPOV UVIJEK BUDE OTKRIVEN“
U okviru realizacije sadržaja iz oblasti prevencije maloljetničke delinkvencije, realizovan je projekat „Lopov uvijek bude otkriven“. Nosioci projekta su MUP KS, Federalna uprava policije, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH. Učenici VI razreda, educirani su o metodama otkrivanja počinitelja u...