oskovacici.edu.ba
PUTOVANJE U SLOVENIJU
Zahvaljujući odličnoj saradnji sa našim prijateljima iz Slovenije, prijateljstvu i bratimljenju naše škole sa osnovnim školama "Bežigrad" iz Ljubljane i "Davorin Jenko" iz Cerklja, organizovano je putovanje u Sloveniju za 15 učenika naše škole. 15.04.2016. godine, sa učenicima na put su krenule...